Asianajotoimisto Hilkka Tuori logo
PalvelutPalvelutPalvelutPalvelutPalvelutPalvelut

Palvelut

Asianajotoimisto Hilkka Tuori Oy

 • palvelee sekä yksityishenkilöitä että yrityksiä lakiasioissa mm. seuraavilla oikeuden aloilla
  • perintöoikeus
  • perheoikeus
  • sopimusoikeus
  • kauppa- ja varallisuusoikeus
  • työoikeus
  • vahingonkorvausoikeus
  • rikosoikeus
 • laatii asiakirjoja mm.
  • avioehtosopimukset
  • edunvalvontavaltakirjat
  • testamentit
  • lahjakirjat
  • kauppakirjat
  • perukirjat
 • hoitaa oikeudenkäyntejä
 • tekee tarvittaessa myös kotikäyntejä.

Asianajaja Hilkka Tuorin erityisosaamisalueita ovat:

 • pesänselvitykset
 • jäämistöositukset
 • perinnönjaot
 • avioero-ositukset
 • yhteisomistussuhteisiin liittyvät asiat
 • omaisuuden siirtoihin liittyvät asiat
 • sopimusten laadinnat
 • oikeudenkäyntiasiamiehenä toimiminen.

Ennen oikeudenkäyntiin ryhtymistä asianajaja Hilkka Tuori selvittää toimeksiantajalle mm.:

 • oikeusprosessista toimeksiantajalle aiheutuvan kuluriskin
 • toimeksiantajan mahdollisuuden saada vakuutusyhtiöltä oikeusturvaa
 • toimeksiantajan mahdollisuuden saada valtiolta yleistä oikeusapua.
Sini Ruusila

Asianajotoimisto Hilkka Tuori Oy- Hallituskatu 11 A, 2. krs, 33200 Tampere - 050 555 5612 - 040 587 1510 - hilkkaättuori.fi